Oferta
Polski

Czy używana maszyna do odlewania ciśnieniowego jest w ruchu, czy nowa maszyna jest dostarczana do Państwa firmy, czy też cała produkcja ma być przeniesiona? Następnie poszczególne elementy urządzeń odlewniczych i maszyn odlewniczych muszą być po przebudowie wprowadzone do produkcji w przyszłym miejscu, a następnie oddane do eksploatacji.

Proces od dostawy do udanej eksploatacji maszyny obejmuje wiele ważnych punktów, które nasi eksperci dokładnie znają i potrafią szczegółowo kontrolować. Mimo, że każde przekazanie do eksploatacji wiąże się z innymi okolicznościami, opracowaliśmy sprawdzoną strukturę, która zapewnia płynny i szybki proces.

Zwracamy również uwagę na niezbędne wymagania odpowiednich dyrektyw WE, deklaracji zgodności UE i oznakowania CE. Aby dostarczyć Państwu dowód spełnienia wszystkich wymogów prawnych i wymogów bezpieczeństwa związanych z uruchomieniem, przygotowujemy protokół odbioru, który dokumentuje dla Państwa i dla nas, że wszystkie niezbędne kroki zostały przeprowadzone w sposób niezawodny.

Cieszymy się również, że możemy być do Państwa dyspozycji po zakończeniu projektu, oferując nasze usługi takie jak naprawy, konserwacje, modernizacje lub doradztwo w zakresie maszyn do odlewania ciśnieniowego. Na życzenie możemy przeszkolić Państwa pracowników w zakresie obsługi i konserwacji po uruchomieniu. W przypadku tematów specjalnych zawsze mamy pod ręką odpowiedniego eksperta poprzez naszą dużą sieć partnerów.

Aspekty bezpieczeństwa podczas uruchamiania

Zgodnie z niemieckim rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy (Betriebssicherheitsverordnung) przy uruchamianiu maszyn w przedsiębiorstwie obowiązują różne przepisy. Poszczególne etapy od instalacji do uruchomienia planujemy z Państwem z wyprzedzeniem i wspólnie określamy niezbędne środki bezpieczeństwa i obowiązki. Należą do nich takie pytania jak:

  • Jakie środki ochronne są niezbędne podczas uruchamiania?
  • Którzy pracownicy są obecni i kto jest za co odpowiedzialny?
  • Którzy pracownicy mają jakieś szczególne kompetencje?
  • Kto może przebywać w bezpośrednim sąsiedztwie podczas uruchamiania?