Oferta
Polski
System pomiaru naprężeń kolumn
Filtry

Instalacje do odlewania ciśnieniowego podlegają działaniu bardzo dużych sił. Równocześnie wymagania wobec odlewów są niezwykle wygórowane: uzyskanie jak najniższego współczynnika odrzutów wymaga utrzymywania niezmiennej jakości w obrębie wąskich granic tolerancji. Tak wysokie standardy tylko częściowo można osiągnąć poprzez zastosowanie elementów zespołu zamykania formy i materiałów o wysokiej jakości. Jakość wyrobów zależy także od kinematyki zespołu zamykania formy oraz wysokich spadków temperatury działających na instalację do odlewania ciśnieniowego.

Materiał topliwy jest oczywiście bardzo gorący. Narzędzia do odlewania ciśnieniowego muszą zatem być równomiernie termostatowane, aby nie uległy odkształceniu. Służą do tego umieszczone we wkładkach kanały termostatujące połączone wężami z urządzeniami termostatującymi. Stałe nagrzewanie i studzenie może stopniowo pogarszać precyzję wymiarową nawet najsolidniejszych zespołów zamykania formy odlewarki ciśnieniowej

Dotyczy to zwłaszcza kolumn zespołu zamykania, które przenoszą siłę docisku na ciśnieniową formę odlewniczą. Kolumny dodatkowo są silnie rozciągane podczas zwierania ciśnieniowej formy odlewniczej, a następnie ściskane podczas otwierania. Jakakolwiek zmiana kształtu lub długości tego elementu zespołu zamykania może odbić się na równoległości połówek formy, a zatem na wnęce. W przypadku złożonych odlewów wymagających wysokich sił zwierania korzystne jest zatem kontrolowanie wydłużenia kolumny

Jak działa chwilowa kontrola wydłużenia kolumny?

Bryły o stałej geometrii, do których należą uformowane w kształcie walca kolumny mechanizmu zamykania instalacji odlewania ciśnieniowego, mają tę przyjemną właściwość, że odkształcają się równomiernie pod wpływem wahań temperatury. W związku z tym nie trzeba rozpatrywać całej kolumny, aby zmierzyć zmianę jej długości. Wystarczy do tego kilkucentymetrowy odcinek pomiarowy. Tę właściwość wykorzystują systemy pomiaru wydłużenia kolumn. 

Nasz system pomiaru wydłużenia kolumn składa się z czujnika ekstensometrycznego z magnesem dociskającym i czterech utwardzonych kółek stalowych, które połączone są ze sobą bardzo czułymi czujnikami. Nowoczesne systemy pomiaru wydłużenia kolumn zawierają własne zasilanie i bezprzewodowy interfejs komunikacyjny. Mierzą chwilowe wydłużenie kolumny i przekazują je do netbooka. 

DTam wartości dotyczące poszczególnych kolumn są rejestrowane i analizowane. W razie stwierdzenia odchyłek od tolerancji odlewu parametr wydłużenia kolumn może wskazać możliwą przyczynę. Zróżnicowanie wydłużanie kolumn może jednak służyć jako wskaźnik sposobu działania maszyny także wtedy, gdy nie zachodzi ryzyko trwałej zmiany formy. Siła zwierania obliczana jest dla każdej kolumny i wyświetlana, stanowiąc podstawę do oceny stanu zespołu zamykania lub formy.

Przenośne systemy pomiaru wydłużenia kolumn Fiss

Firma Fiss oferuje dopasowane do konkretnych instalacji systemy pomiaru wydłużenia kolumn najlepszej jakości. Wszystkie istotne dane przekazywane są poprzez moduł komunikacji bezprzewodowej do netbooka, gdzie można je w dowolnej chwili odczytać i przeanalizować 

Nasze przyrządy pomiarowe praktycznie się nie zużywają. Jako precyzyjne systemy pomiarowe powinny być jednak co roku kalibrowane, co chętnie zrobimy dla Państwa w ramach usługi serwisowej.